Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://stopluchtvaartgroei.nl; lbbl.nl verwijst automatisch door naar deze pagina. LBBL staat voor Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart.

Uw persoonlijke gegevens

Formulieren

Verzonden formulieren komen terecht bij de website beheerders en het bestuur voor de doeleinden waarvoor de formulieren zijn ontworpen.

De ingevulde formulieren worden bewaard om contact met u op te kunnen nemen.

Waar uw teksten ook geplaatst worden op onze website, staat dat er duidelijk bij.

Met wie we uw data delen

De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen dan het dagelijks bestuur van de LBBL en de website beheerders.

Hoe lang we uw data bewaren

Wanneer u een formulier invult en verstuurt dan worden die gegevens voor altijd bewaard.

Maar als een organisatie of persoon zijn/haar steun voor het LBBL intrekt, zullen ook alle bijbehorende persoonlijke gegevens en informatie uit onze database worden verwijderd.

Uw rechten

U kunt ons altijd vragen uw ingevulde formulieren in te zien of te laten verwijderen uit onze database.

Aangesloten organisatie of personen kunnen hun steun voor het LBBL intrekken en al hun informatie zal dan worden verwijderd.

Aanvullende informatie

Op dit moment heeft de LBBL nog geen formele status. Daarom kunnen wij niet anders dan uw vertrouwen vragen dat wij de beloften in dit privacy statement zullen nakomen.

Zodra wij een formele status hebben, zullen we deze lacunes opvullen.

Wij zijn bezig https status te verkrijgen.

Reacties

We staan op dit moment geen reacties toe, afgezien van ingevulde formulieren.

Media

We geven op dit moment geen gelegenheid om media te uploaden.

Cookies

We gebruiken op dit moment geen cookies.